Pages Menu
Categories Menu

Ha per, hát legyen per?

Bírósági eljárás, felszámolás, csődeljárás

Bírósági eljárás, felszámolás, csődeljárás

Felszámolás, csődeljárás, pereskedés, vagy?…

A mediálás olyan eljárás, amelynek hatékonysága és eredményessége bizonyított, hiszen gyorsabb, olcsóbb és eredményesebb, mint a pereskedés. A jogvitákat ugyanis nem feltétlenül szükséges a bíróság elé vinni, mert annak számtalan hátránya van: hosszú évekig elhúzódik, rendkívül költséges.

Olcsó, gyors és sikeres

A bíróságok túlterheltek, hónapokat sőt éveket kell várni egy-egy komoly ügy befejezéséhez, tárgyalásához. A mediáció lehetőséget nyújt, hogy a felek a pereskedést előtt, békés úton rendezzék vitáikat, és mindannyiuk számára pozitív megállapodást keressenek. A mediációs eljárás után a felek korábbi kapcsolata is javul, így a későbbi konfliktusok esélye is csökken.

A mediációval az egymással konfliktushelyzetbe került felek (üzleti partnerek, szervezetek, intézmények, családtagok, munkatársak, szomszédok stb.) terméketlen viták, illetve a konfliktus elmélyítése nélkül megőrizhetik, vagy helyreállíthatják a jó kapcsolatukat. A drága, elhúzódó és bizonytalan kimenetű peres eljárás indítása, végig vitele helyett  is hatékony és kíméletes megoldás a mediáció.

Mik a mediáció előnyei?

A mediáció – professzionális közvetítés – igénybe vételével sok időt és költséget lehet megtakarítani a peres eljáráshoz képest. A mediáció költsége lényegesen alacsonyabb, mint a perköltség, és az időtartama is  jóval rövidebb a peres eljárás átlagos időtartamánál. A mediáció alkalmazásával – mediátor igénybe vételével – még az eldurvult, vagy akár megszűnt kommunikáció esetén is kielégítő megoldást lehet elérni, ráadásul úgy, hogy minden fél nyertesnek érezze magát.

A mediációban résztvevők autonóm módon önmaguk irányítják a vita megoldását ahelyett, hogy másokra bíznák azt. A professzionális egyezségközvetítés diszkrét, bizalmas eljárás, a vitatkozóknak nem kell ügyüket  és az ahhoz tartozó bizalmas információkat nyilvánosságra hozniuk, megőrizhetik jó hírnevüket.

A mediátor közvetítésével, a belátható időn belüli, kölcsönösen “elég jó” megoldással elkerülhetők a hosszan tartó bizonytalanságból, a megoldás késlekedéséből eredő negatív következmények. Emellett a mediáció segít a problémák megfogalmazásában, az érdekek tisztázásában, az indulatok kezelésében, valamint a megbeszélés és a megegyezés kulturált kereteinek fenntartásában.

Végül, de nem utolsó sorban a mediáció jó módszer a vitában érintett összes fél számára előnyös megoldások megtalálására.

A közvetítés jobb, mint a bírósági eljárás, mert

  • Jóval kevesebb ideig tart. A közvetítői eljárás körültekintő és szakszerű döntés-előkészítés után biztosítja a vita gyors lezárásának lehetőségét.
  • A felek az eljárás során az ügy gazdái maradnak, nem történik semmi olyan, amitől elveszítenék befolyásukat a saját ügyük felett.
  • A mediáció folyamatában mindenki a saját akaratából, önkéntesen vesz részt, és érdeke fűződik a közös megoldás megtalálásához. Senkinek sem éri meg hátráltatni vagy húzni az ügy befejezését.
  • A felek elégedetten távoznak, mert a közvetítői gyakorlat garantálja, hogy a létrejövő egyezség minden résztvevő számára sikert és elégedettséget nyújt.
  • A mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik (a bírósági tárgyalásra bárki bemehet, sőt még a média képviselői is jelen lehetnek) A közvetítői eljárás során a közvélemény és a versenytársak nem értesülnek sem a vitáról, sem annak kimeneteléről. Mindaz, ami az üléseken elhangzik, titok marad. A közvetítőt még tanúként sem lehet meghallgatni egy későbbi perben, mivel a mediátornak meg kell tagadnia a vallomástételt mindazokról a tényekről, amelyekről az eljárás során szerzett tudomást.
  • mediáció igénybevétele esetén rövid idő alatt pénzügyileg tiszta helyzet keletkezik mindkét fél számára. Az létrejött egyezséget a felek jogilag kötelező írásbeli szerződésbe foglalják, szükség esetén biztosítékokkal megerősítik annak érdekében, hogy az egyezségben foglaltak teljesítésében minden érintett kellőképpen megbízhasson.
  • A sok évig tartó pereskedés nyomán a peres felek közt megromlik a viszony, az üzleti kapcsolatok a per után nem folytathatók. A közvetítési eljárás gyors, a két fél egymással kölcsönös empátiájára is alapozott egyezséget eredményez, és ez megteremti az alapjait annak, hogy a két fél között fennmaradjon a jó viszony.

Egy összehasonlító táblázattal kifejezve:

PER

MEDIÁCIÓ

A felek szemben állnak A felek együttműködnek
Jogok és kötelességek mentén zajlik Igények és érdekek mentén zajlik
Kívülálló akarata szerinti döntés Felek akarata szerinti megegyezés
Későbbi együttműködés nem várható Az együttműködés lehetősége megmarad
Konfliktusos megoldás, a felek elégedetlenek Megnyugtató (végleges) megoldás
Elhúzódó lassú eljárás Gyors, a problémát lezáró eljárás
Nyilvános, ezért, méltánytalan lehet Titkos, ezért diszkrét megoldást jelenthet
Az ügy felülről irányított, ítélkeznek róla Az ügy az érintett kezében marad
A tárgyalás “jogászkodásba” csúszhat Tartalmi kérdések maradnak középpontban
A múltról szól – kinek a hibájából lett így? A jövőbe tekint – hogyan tovább?
Magas költségek Alacsony költségek, olcsóbb eljárás

 

Miért olcsóbb a pereskedésnél?

A felek pénzt és időt nyernek. A bírósági eljárásban a perérték 6 %-át kell illetékképpen befizetni. A pervesztesnek a saját illetéke és az ügyvédje munkadíja mellett a pernyertes fél valamennyi költségét is fizetnie kell, beleértve az ügyvédjének járó munkadíját is ÁFÁ-val növelten. A mediációs eljárásban kizárólag a konzultációs óradíjak, alkotják a költségeket. További költséget eredményezhet a szakértő bevonása is, ami azonban a mediációs eljárásban a legritkább esetben merül fel, hiszen a megállapodás a felek konszenzusán alapul.

Az is fontos tényező, hogy a bírósági eljárások akár évekig is elhúzódhatnak, ami egyrészt tovább növeli a felek költségeit, másrészt a perek elhúzódása miatt a felek csak megkésve jutnak hozzá jogos igényeikhez, így pl. a gazdasági életben súlyos hátrányok érhetik.

Ha pedig  a perben elmarasztalt fél nem teljesít, akkor hosszas, és szintén drága végrehajtási eljárásra kell számítani, amelynek kimenetele a végén bizonytalan lesz, hiába lett a fél teljes egészében pernyertes.

A mediációs eljárásban viszont nagyobb a valószínűsége, hogy a felek önként teljesítenek, hiszen az ő egyezségüket nem egy kívülálló harmadik szerv (bíróság) hozza meg, hanem ők maguk hozzák a döntést közös akarattal. A mediációban nincsenek vesztesek és győztesek, mindenki a saját költségét viseli, az eljárás pedig igen hamar befejeződik. Felső korlátja jogszabály szerint is 4 hónap lehet.

 

Kintlevősége van?
Tartozása van?
Üzleti vitája van?
Több pénzt menthet meg megegyezéses úton, mint perrel, vagy végrehajtással.
…és még a jóviszony is megmarad…

Hogy mindezt hogyan? Egyszerű:

Adja meg email címét, és máris küldjük a tanulmányt!

Töltse le ingyenes tanulmányunkat! Iratkozzon fel Hírlevelünkre!

* indicates required