Pages Menu
Categories Menu

Mediációs szolgáltatásaink

Dr Szego Kriszta uzleti mediator

Milyen ügyekben tudok segíteni mediációval?

 

Mikor érdemes mediációt kérni?

Ha cég, vállalkozás, önkormányzat vagy magánszemély vitában áll valakivel. Ha pénzügyi, elszámolási problémái vannak, és szükség lenne valakire, aki segít megoldani ezt a konfliktust peres eljárás nélkül.

A közvetítői eljárást azonban csak akkor tanácsos igénybe venni, ha a felek között a vitától eltekintve egyébként korrekt kapcsolat áll fent. Csak ebben az esetben lehet ugyanis elvárni, hogy a megállapodást mindkét fél önként  végrehajtja.

A mediáció várhatóan sikeres lesz

 • Ha a felek érdekeltek a probléma megoldásában.
 • Ha fontos nekik a további együttműködés, a gyorsaság és a titoktartás.
 • Ha egyikük sem szeretne bírósági eljárást.
 • Ha nincs nagy pozícióbeli különbség közöttük.
 • Ha a vitában mindketten személyesen érintettek.

A mediáció előnye

A mediációval a konfliktushelyzetben lévő felek viták, illetve a konfliktus elmélyítése nélkül megőrizhetik, vagy helyreállíthatják a jó kapcsolatukat. A mediáció igénybe vételével időt és költséget lehet megtakarítani a peres eljáráshoz képest, mert a mediáció költsége lényegesen alacsonyabb, mint a perköltség, és az időtartama is  jóval rövidebb.

A közvetítésben résztvevők önmaguk irányítják a vita menetét, ahelyett, hogy másokra bíznák azt. A professzionális egyezségközvetítés diszkrét, bizalmas eljárás, a vitatkozóknak nem kell ügyüket  és az ahhoz tartozó bizalmas információkat nyilvánosságra hozniuk, megőrizhetik jó hírnevüket.

A mediáció olcsóbb a pereskedésnél

A bírósági eljárásban a perérték 6 %-át kell illeték képpen befizetni. A pervesztesnek a saját illetéke és az ügyvédje munkadíja mellett a pernyertes fél valamennyi költségét is fizetnie kell, beleértve az ügyvédjének járó munkadíját is ÁFÁ-val növelten. A mediációs eljárásban kizárólag a konzultációs óradíjak, alkotják a költségeket. További költséget eredményezhet a szakértő bevonása is, a mi azonban a mediációs eljárásban a legritkább esetben merül fel, hiszen a megállapodás a felek konszenzusán alapul.

Az is fontos tényező, hogy a bírósági eljárások akár évekig is elhúzódhatnak, ami egyrészt tovább növeli a felek költségeit, másrészt a perek elhúzódása miatt a felek csak megkésve jutnak hozzá jogos igényeikhez, így pl. a gazdasági életben súlyos hátrányok érhetik. Ha pedig  a perben elmarasztalt fél nem teljesít, akkor hosszas, és szintén drága végrehajtási eljárásra kell számítani, amelynek kimenetele a végén bizonytalan lesz, hiába lett a fél teljes egészében pernyertes.

A mediációs eljárásban viszont nagyobb a valószínűsége, hogy a felek önként teljesítenek, hiszen az ő egyezségüket nem egy kívülálló harmadik szerv (bíróság) hozza meg, hanem ők maguk hozzák a döntést közös akarattal. A mediációban nincsenek vesztesek és győztesek, itt mindenki a saját költségét viseli, az eljárás pedig nagyon hamar befejeződik. Felső korlátja jogszabály szerint is 4 hónap lehet.

A mediáció zárt ajtók mögött zajlik, míg a bírósági tárgyalásra bárki bemehet, sőt még a média képviselői is jelen lehetnek. Egy hosszan tartó per – különösen, ha a média is tudósít róla – torz képet nyújt a felekről a közvélemény számára, amit a versenytársak a maguk hasznára fordíthat.

 

Milyen esetekben érdemes mediációt kérni az üzleti életben?

Sok ágazatban (építőipar, mezőgazdaság, szolgáltatóipar) gátló tényező az elhúzódó körbetartozások jelensége, mely számos további céget is csődbe juttathat. A sorozatosan bebukó vállalkozások egy idő után az egész ágazatot tönkreteszik.

Az üzleti mediáció hasznos lehet abban az esetben is, amikor a cégtulajdonosok között megromlik a jó kapcsolat és elszámolási vita keletkezik.  Nincs szükségük a feleknek arra, hogy feltárják a cég belső, másokra nem tartozó ügyeit, adatait, ha a mediátor előtt a lényeges kérdésekben egyezségre tudnak jutni. A mediátor feltétlen titoktartási kötelezettsége garancia arra, hogy illetéktelenek a rájuk nem tartozó adatokhoz, tényekhez ne jussanak hozzá.

Gazdasági mediációt olyan esetekben is hasznosnak lehet tekinteni, ha kötelmi jogviszony (egyszerű tartozás, kölcsön stb.) miatt van vita a felek között. Néha a kötelezett már több év óta nem fizet, csak ígérget. A mediátor ilyenkor konzultál a felekkel,  és a közös megegyezés érdekében mediációs ülést tart. Ennek során lehetősége van a kötelezett számára engedményt elérni,  ezzel elmozdítja őt a teljesítés irányába. A mediátor igénybevétele szerencsés esetben akár 1-2 héten belül a vita befejezéséhez vezethet, megszülethet a közös megegyezés,  melynek költsége messze alulmarad a közjegyzői, bírósági és végrehajtói költségektől.

Emellett jól használható a módszer kártérítési, biztosítási, fogyasztóvédelmi, közbeszerzési, közszolgáltatói (csatorna, víz, gáz), munkaügyi, egészségügyi és vagyoni ügyekben, illetve bármilyen fontos vitában, zavaró kapcsolati krízisben (iskolai-, munkahelyi problémák, párok-, családtagok-, szomszédok közötti konfliktusok, stb.). Jó módszer lehet a mediáció a vita megoldására, ha a konfliktusok állandósulnak vagy fokozódnak.

Fentieken túl a mediáció a hatékony kintlévőség kezelés eszköze is lehet. A gazdasági válság hatására a kisvállalkozások körében növekedett a csődeljárások száma. Ennek okai közt szerepelt, hogy a vevők fizetési hajlandósága romlott, emiatt elharapódzott minden oldalon a szorult helyzetűek kihasználása (vevői-szállítói piac), ami növelte a csalások kockázatát is.

A gazdasági, üzleti mediáció tehát kölcsönösen megfelelő, gyors, hatékony, költségtakarékos, diszkrét és cégimázs kímélő eszköze a konfliktuskezelésnek. Széles körben alkalmazható mind a cégek, intézmények közötti, mind szervezeten belüli viták, jogviták megoldására, együttműködések előkészítésére és kialakítására, az együttműködés  során keletkezett konfliktusok feloldására.

A gazdasági mediátor igénybevételének  haszna, hogy gazdasági értékéhez képest díjának  mértéke jóval alatta marad a bírósági és/vagy végrehajtási behajtási eljárás során felmerülő költségeknek. Arról nem is beszélve, hogy a gyors megegyezés esetleg megmentheti a céget a megszűnéstől is.

Összehasonlítva a felszámolás, csődeljárás és mediáció erősségeit és előnyeit, kimutatható, hogy a közvetítés minden téren hasznosabb, olcsóbb, és sikeresebb. Igaz, a felszámolási eljárás is ad lehetőséget az eljárás alatt a hitelezők közötti egyezség megteremtésére, melynek következményeként a társaság nem szűnik meg jogutód nélkül. Azonban ez semmit nem von le abból, hogy az adósnak, illetve a hitelezőknek az érdekérvényesítési lehetősége, és a folyamat feletti kontroll nincs a kezében. A mediáció előnyei tehát a válságos, üzleti kudarccal fenyegető helyzetben fokozottan jelentkeznek.

 A banki mediáció

A 90-es évektől növekedett a bankok magánszemélyekkel kapcsolatos hitelezési aktivitása. Mára már alig-alig találkozunk olyan személlyel vagy háztartással, mely ne küszködne hitel visszafizetési problémákkal. A fogyasztók pénzügyi tájékozatlansága miatt egyenes út vezetett az adósságcsapdába, melynek oka egyaránt kereshető a bankok tevékenységében, a könnyű hitelhez jutás felkínálásában, de az adósok meggondolatlan költekezésében, a megtakarítási szempontok elhanyagolásában is. Az elégtelen szabályozói környezet és a gazdasági válság együttes hatása okozta azt, hogy megnövekedett a késedelmesen fizetett lakossági hitelek állománya. Ez a bankokat is nyugtalanította, az ügyfelek közül pedig, mivel ezeknek a hiteleknek több mint 2/3-a jelzáloghitel volt, sokan otthonukat is elveszítették. A végrehajtási eljárásra átadott lakóingatlanok száma havi átlagban 2500 darabot tesz ki, miközben az újratárgyalt szerződések száma alig mutat emelkedést.

Látnivaló, hogy a társadalmi szintű eladósodottsági probléma megoldása csak a résztvevők önkéntes és tisztességes együttműködésétől várható. Attól, hogy az ügyfelek és a banki vezetők végre felismerjék, hogy a megoldás kulcsa az ő kezükben van. A bankok felügyeletét is ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez beérkező panaszok száma ugrásszerűen nő, a beadványok többnyire a bankok panaszkezelésével elégedetlen ügyfelektől érkeznek. Az ügyfél-bank kapcsolati tipikusan egymásra utaltságon alapul, a nehézségek rendezése tehát a felek kölcsönös érdeke. Tapasztalatok szerint az ilyen típusú viták a minden más jellegű ellentéteknél eredményesebben és hatékonyabban megoldható esetek közé tartoznak. Érdemes tehát egy próbát tenni.

Tanácsadás

A permegelőzés és a konfliktuskezelés fontos módszere a mediátori tanácsadás.

Területei:

 • pénzügyi elszámolások
 • csődegyezség
 • egyezség felszámolási eljárás során
 • átszervezés során keletkező munkaügyi viták
 • munkaügyi viták,
 • szervezeti konfliktusok kezelése
 • kártérítési ügyek
 • társasházi jogviták
 • személyi és vagyoni viszonyokban keletkező konfliktusok

A tanácsadás célja: 

             a felek megtalálják az adott jogvita legalkalmasabb rendezésére szolgáló vitarendezési fórumokat

 • megelőzés, analízis, vállalati szociometria
 • bekapcsolódás a társasági belső szabályzatok megalkotásának folyamatába,
 • a későbbi konfliktus lehetőségek kiszűrése a szervezeti struktúrákból, alapdokumentumokból.

Kintlevősége van?
Tartozása van?
Üzleti vitája van?
Több pénzt menthet meg megegyezéses úton, mint perrel, vagy végrehajtással.
…és még a jóviszony is megmarad…

Hogy mindezt hogyan? Egyszerű:

Adja meg email címét, és máris küldjük a tanulmányt!

Töltse le ingyenes tanulmányunkat! Iratkozzon fel Hírlevelünkre!

* indicates required