Pages Menu
Categories Menu

Üzleti mediáció

A gazdasági, üzleti mediáció segít az üzleti partnerek és a vállalkozások közötti, jogviták, konfliktusok megoldásában.  A vállalkozások közötti együttműködés során felmerülő érdekfeszültségek megoldásának hatékony módszere. Megoldást nyújt az üzleti konfliktusok – cégek közötti illetve cégen belüli – formáira. Ügyfelei lehetnek magánemberek vagy vállalkozások, akik vitáikat (pl:tartozások, szolgáltatási, teljesítési hiányosságok stb.) készek közvetítéssel rendezni, akiknek szüksége van valakire, aki segít önnek megoldani a konfliktust peres eljárás nélkül . Az eredményhez persze a résztvevők aktív közremüködése, és jóindulata, valamint bizonyos engedmények megtétele szükséges a megegyezés érdekében! A legtöbb konfliktus mögött vállalati, gazdasági vagy személyes érdekek állnak. A gazdasági mediáció az érdekeknek megfelelően, kedvező költségszinten és rövid idő alatt megoldja a konfliktusokat. melyek különben nagyon hamar komoly jogvitákba fordulnának, és a felek perre mennének. Márpedig a bírósági eljárás sosem csábító a gazdálkodók számára. Ezt válthatja ki a mediáció, amely egy sajátos permegelőző, vitarendező eljárás. A felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy, tehát a közvetítő bevonása mellett tárgyalnak. Közös munkájuk célja egy a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása, mely minden érdekelt számára elfogadható és betartható. A mediátor, mivel az adott vitában nem érintett, így hatékonyan segít az ügyfeleknek megállapodásra jutni. Eljárásának lényege, hogy alternatív konfliktuskezelő módszerekkel megszervezi és lebonyolítjuk a felek közötti egyeztető, meditációs tárgyalásokat. A technika lényege a gyors, olcsó és sikeres megállapodás, közös megegyezéssel.

A mai nehéz gazdasági helyzetben a gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyában igen fontos kérdés a jó kapcsolat, a bizalom, a pontosság, és a megbízhatóság. A megbízhatósági elem legfontosabb része, hogy a követelések mikor és milyen mértékben teljesülnek. A gazdasági mediáció alkalmazásának legfőbb oka lehet, hogy a gazdasági élet, a versenyszféra megkívánja a szerződéses kapcsolatok gyors rendezését, mert a késedelem a mindkét fél fennmaradását veszélyezteti. A gazdasági mediáció során létrejött közös megegyezés nemcsak az ő érdekeiket szolgálja, hanem biztosítja a gazdasági élet stabilitását is.

A mediáció, mint minden peren kívüli megállapodás egyre fontosabb szerepet kap az üzleti életben is. A bíróságok túlterheltek, hónapokat sőt éveket kell várni egy-egy komoly ügy tárgyalására, befejezésére.

A gazdasági élet szereplői tuják, hogy mennyire hátráltatja egy vállalkozás vagy cég továbbfejlődését a szerződések nem időben történő teljesítése, a keletkezett károk meg nem térülése. Ilyenkor lép be a képbe a felek közös megegyezése alapján a mediátor. Olyan helyzetet teremti, hogy a felek megtalálják a közös hangot, eljussanak odáig, hogy a köztük lévő vitát, elszámolást mindkettőjük megelégedésére, közös megegyezéssel rendezzék.

A mediátor nagy szerepet vállal a vállalkozások és egyéb szervezetek közötti viszonyok rendezésében, a kötelezettségek teljesítésének felgyorsításában. Nem mindegy, hogy a jogosult mikor kapja meg a végzett munkájának az  ellenértékét, az esetleg elszenvedett kárának a megtérítését. Az “idő pénz” elvét figyelembe véve a folyamatok felgyorsítása nemcsak az adott felekre, hanem az egész ágazatra kihathat. A mediációs eljárás végével pedig még a felek korábbi kapcsolata is javul, ami által könnyebben elkerülhetők a későbbi konfluktusok is, hisze, egy szerződéses viszonyoknak nem feltétlenül kell megromlania.

Milyen esetekben érdemes mediációt kérni az üzleti életben? Sok ágazatban (építőipar, mezőgazdaság, szolgáltatóipar) gátló tényező az elhúzódó körbetartozások jelensége, melyek sok céget csődbe juttathat. A sorozatosan becsődölő vállalkozások egy idő után az egész ágazatot tönkreteszik. Emellett jól használható a módszer kártérítési, biztosítási, fogyasztóvédelmi, közbeszerzési, közszolgáltatói (csatorna, víz, gáz), munkaügyi, egészségügyi és vagyoni ügyekben

A gazdasági mediátor igénybevételével a felek sikeresen lehet úrrá a nehézségeken, sokkal inkább, mint a bonyolultabb bírósági eljárás  során, mely ráadásul költségesebb, elhúzódó és nehézkes eljárás.

A gazdasági mediáció haszna, gazdasági értéke tehát felbecsülhetetlen, díjának  mértéke pedig jóval alul marad minden más költségnél, és az esetlegesen felmerülő kárnál is. Nem vitás hogy a mediátori díj összege lényegesen kisebb mint a bírósági eljárás során felmerülő költségek. Arról nem is beszélve, hogy a gyors megegyezés esetleg megmentheti a céget a megszűnéstől is.

Milyen területen lehet hasznos még a gazdasági mediáció? Hasznos lehet abban az esetben is, amikor a cégtulajdonosok között megromlik a jó kapcsolat és elszámolási vita keletkezik.  Nincs szükségük a feleknek arra, hogy feltárják a cég belső, másokra nem tartozó ügyeit, adatait, ha a mediátor előtt a lényeges kérdésekben egyezségre tudnak jutni. A mediátor feltétlen titoktartási kötelezettsége garancia arra, hogy illetéktelenek a rájuk nem tartozó adatokhoz, tényekhez ne jussanak hozzá.

Gazdasági mediációt olyan esetekben is hasznosnak lehet tekinteni, ha kötelmi jogviszony (egyszerű tartozás, kölcsön stb) miatt van vita a felek között. Néha a kötelezett már több év óta nem fizet, csak ígérget. A mediátor ilyenkor konzultál a felekkel,  és a közös megegyezés érdekében mediációs ülést tart. Ennek során lehetősége van a kötelezett számára engedményt elérni,  ezzel elmozdítja őt a teljesítés irányába. A mediátor igénybevétele ilyenkor akár 1-2 héten belül a vita befejezéséhez vezethet, megszülethet a közös megegyezés,  melynek költsége messze alulmarad a közjegyzői, bírósági és végrehajtói költségektől.

A gazdasági, üzleti mediáció tehát kölcsönösen megfelelő, gyors, hatékony, költségtakarékos, diszkrét és cégimázs kímélő eszköze a konfliktuskezelésnek. Széles körben alkalmazható mind a cégek, intézmények közötti, mind szervezeten belüli viták, jogviták megoldására, együttműködések előkészítésére és kialakítására, az együttműködés  során keletkezett konfliktusok feloldására.